Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Sobota 26.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pośrednictwo pracy - lokalne oferty pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy posiada w dyspozycji następujące oferty pracy

Szczegółowe informacje na temat ofert pracy

Wyboru pracowników zakwalifikowanych dokona pracodawca


Pośrednictwo pracy - polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
Pośrednictwo pracy opiera się na następujących zasadach: bezpłatności, dostępności, dobrowolności, jawności i równości.
Zespół ds. Pośrednictwa Pracy odpowiada za:

 • udzielanie bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwanie ofert pracy,
 • udzielanie pracodawcom informacji o możliwościach zatrudnienia pracowników na zgłoszonych miejscach pracy,
 • informowanie bezrobotnych i innym osób poszukujących pracy oraz pracodawców o sytuacji na lokalnym rynku pracy i przewidywanych zmianach,
 • inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • współdziałanie z innymi urzędami w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia przez osoby bezrobotna i poszukujące pracy,
 • informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o przysługujących im prawach  i obowiązkach, związanych z korzystaniem z usługi pośrednictwa pracy.

Ze względu na zakres informacji o pracodawcy bezpośrednio dostępnych dla osób bezrobotnych  i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej prowadzi pośrednictwo w formie zamkniętej, otwartej oraz zbiorowej:

 • pośrednictwo zamknięte - polega na doborze kandydatów na stanowiska określone w ofercie pracy podawanej do wiadomości publicznej bez informacji umożliwiających identyfikację pracodawcy. Pośrednik pracy dokonuje selekcji i doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę  kierując na rozmowy kwalifikacyjne tylko osoby spełniające te wymagania. Zaletą takiej formy pośrednictwa jest odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji lub posiadają kwalifikacje niepełne,
 •   pośrednictwo otwarte - polega na podaniu do publicznej wiadomości oferty pracy umożliwiającej identyfikację pracodawcy. Pośrednictwo pracy otwarte realizowane jest przez zamieszczanie ofert pracy w tablicach informacyjnych urzędu pracy, w Centralnej Bazie Ofert Pracy oraz kierowanie na rozmowy kwalifikacyjne przez pośrednika pracy bezrobotnych i poszukujących pracy. Pośrednictwo otwarte ma szczególne uzasadnienie gdy pracodawca nie posiada ściśle określonych wymagań odnośnie kandydatów lub PUP nie posiada w swoim rejestrze osób o kwalifikacjach interesujących pracodawcę,
 • giełda pracy - jest formą zbiorowej realizacji oferty pracy, umożliwiającą bezpośredni kontakt pracodawcy z grupą kandydatów dobranych przez pośrednika pracy,
 • targi pracy - to zbiorowa forma prezentacji ofert pracy umożliwiająca bezpośredni kontakt różnych (wielu) pracodawców z różnymi (wieloma) kandydatami do pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej realizuje usługę pośrednictwa pracy dwutorowo:

 • obsługa pracodawców i pozyskiwanie ofert pracy,
 • dystrybucja ofert pracy wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.


Za realizację usługi pośrednictwa pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku odpowiada Zespół ds. Pośrednictwa Pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej.

 

Wytworzył:
Mariusz Żak
(2012-09-19)
Udostępnił:
Jakub Kabała
(2007-05-08 12:01:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Jaworski Bartłomiej
(2015-11-30 07:38:45)
 
 
ilość odwiedzin: 570357

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X